FaVETProject

Puola

36.6 Competence Centre

36.6 Competence Centre Lotzissa, Puolassa on kattojärjestö, jonka tavoitteena on koota yhteen eri alojen ammattilaisia eri maista ja muodostaa monitieteisen Expert Zone -alueen paikallista kehitystä varten kansainvälisen yhteistyön kautta. Sen perustivat vuonna 2011 henkilöt, joilla on akateeminen tausta sekä kokemusta EU-hankkeista vuodesta 1999. Se tarjoaa epävirallista koulutusta sekä ohjausta ja neuvontaa lukuisille kohderyhmille.

Lisäksi vuonna 2015 Glasgow’hon perustettiin sisaryritys 36.6 Scotland, joka laajentaa toimintaa Isossa-Britanniassa tekemällä yhteistyötä jatko-oppilaitosten, yhteisö- ja osakkuuskumppaneiden, yksityisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoamalla nuorisokoulutusohjelmia, oppisopimusohjelmia ja erityistä työllisyyskoulutusohjelmia kohderyhmälle, joka on iältään 16-60-vuotiaita.

36.6. Competece Centerin palveluihin kuuluvat mm.

 • Koulutussisältöjen luomien sulautuvaa oppimista varten.
 • Ammatillinen ohjaus, neuvonta, valmennus (International Coaching Community ICC -lisenssi).
 • Koulutukset, työpajat, seminaarit, konferenssit.
 • Puolan Erasmus+ -toimiston ECVET-julkaisut.
 • Tutkimus ja analyysi.
 • Projektinhallinta ja arviointi.
 • Verkostoituminen ja disseminaatio.
 • Pehmeät taidot, voimaantumistyöpajat.
 • Lukutaito, laskutaidon kurssit aikuisille.
 • Harjoitteluohjelmat.
 • Ympäristötietoisuuskampanjoiden kehittäminen.

 

Viimeaikaisissa EU-hankkeissa on käsitelty seuraavia aihealueita: ammatillisen perehdytyksen digitalisointi, ikäihmisille tarkoitettu draama, dementia- ja Alzheimer, potilaiden tukeminen,tieto- ja viestintätekniikan opettajien voimaannuttaminen, GDPR:n soveltaminen pk-yrityksissä, vieraskielisten siirtolaisten yrittäjyys, 4.0 teollisuus, sosiaalinen innovaatio ja kolmannen sektorin johtajuus, sosiaalisesta mediasta riippuvuuden ehkäisy, kestävä rakentaminen, pienimuotoinen kaupunkikauppa, siirtolaiset, pakolaiset, yksinhuoltajat, uusiutuvat energianlähteet, kemianteollisuus, 1. ja 2. asteen koulutus, työmarkkinat, edunsaajien tulosten seuranta, ravintola-ala, eurooppalainen kirjallisuus, tieteellisten aineiden edistäminen, autonkuljetussektori, sissimenetelmä kieltenoppimisessa, sukupuolten tasa-arvo, draama aikuiskoulutuksen välineenä, monikieliset strategiat ja työkalut opettajille osallistavan koulutuksen edistämiseksi, kiertotalous, ICT-pohjainen arviointimenetelmä vuorottelukoulutuksen sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi, vammaisten intgroiminen työmarkkinoille, maahanmuuttajien kielet ja sanakirjat, maahanmuuttajataustaisten nuorten ammatillinen valmennus, audiovisuaalinen viestintä

Skip to content