FaVETProjekt

Poljska

36.6 Kompetenčni center

36,6 Kompetenčni center s sedežem v Lodžu na Poljskem je krovna institucija, ki združuje strokovnjake iz različnih področij in vzpostavlja interdisciplinarno strokovno območje za lokalni razvoj z mednarodnimi izmenjavo izkušenj. Leta 2011 so ga ustanovili strokovnjaki z akademsko izobrazbo in izkušnjami na področju projektih EU od leta 1999. Zagotavlja neformalno izobraževanje skupaj s podporo pri usmerjanju in svetovanju za številne ciljne skupine.

Poleg tega je bilo leta 2015 v Glasgowu ustanovljeno sestrsko podjetje 36.6 Škotska, ki širi dejavnosti v Združenem kraljestvu. s sodelovanjem s šolami za nadaljnje izobraževanje, skupnostmi in pridruženimi partnerji, zasebnimi podjetji in nevladnimi organizacijami ter izvaja programe usposabljanja za mlade, programe vajeništva in posebno usposabljanje za zaposlitev za ciljno skupino med 16. in 60. letom starosti.

Obseg storitev 36.6 Kompetenčnega centra med drugim vključuje:

 • razvoj izobraževalnih vsebin za kombinirano učenje
 • poklicno usmerjanje, svetovanje, coaching (licenca ICC – International Coaching Community)
 • usposabljanja, delavnice, seminarje, konference
 • publikacije s poljsko agencijo Erasmus+ ECVET
 • raziskave in analize
 • vodenje in vrednotenje projektov
 • povezovanje v mreže, razširjanje
 • mehke spretnosti; delavnice za opolnomočenje
 • tečaji pismenosti in matematične pismenosti za odrasle
 • programi pripravništev
 • razvoj kampanj za ekološko ozaveščanje


Teme, obravnavane v nedavnih projektih EU: digitalizacija v poklicni orientaciji, drama za starejše, podpora osebam z demenco in Alzheimerjevo boleznijo, opolnomočenje digitalnih učiteljev, uporaba GDPR v MSP, podjetništvo za govorce drugih jezikov z migrantskim poreklom, industrija 4.0, socialne inovacije in vodenje za tretji sektor, preprečevanje zasvojenosti z družbenimi mediji, trajnostne stavbe, urbane inovacije majhnega obsega, trgovina, migranti in begunci, osamljeno starševstvo, obnovljivi viri energije, kemična industrija, primarna industrija, srednješolsko izobraževanje, trg dela, spremljanje rezultatov upravičencev, gostinstvo, evropska literatura, promocija znanstvenih predmetov, sektor voznikov tovornjakov, gverilska metoda pri učenju jezikov, enakost spolov, drama v izobraževanju odraslih, večjezične strategije in orodja za učitelje za spodbujanje vključujočega izobraževanja, krožno gospodarstvo, metodologija vrednotenja na podlagi IKT za oceno družbenega učinka usposabljanja, povezanega z delom, vključevanje invalidov na trg dela, jeziki in slovarji priseljencev, poklicna priprava mladih z migrantskim ozadjem, avdiovizualna komunikacija.

Skip to content