ITSEARVIOINTILOMAKE

Hyvä verkko-opettaja/kouluttaja,

Tällä itsearviointilomakkeella voit arvioida osaamisesi kehittymistä niissä kuudessa ammatillisen koulutuksen verkko-opettajien/-kouluttajien päätaidossa, jotka valmisteltiin FAVET (Facilitation for VET Trainers and Teachers) -projektissa.

Tarvittavan koulutuksen suunnittelun ensimmäinen askel on osaamisen todellisen tason tarkastaminen. Arvioi itse se taso, jolla olet päätaitojen tai niiden osien (tiedot, taidot, kyvyt, käyttäytyminen…) saralla. Arviointi on nimetön, joten ole vastauksissasi realistinen ja rehellinen.

Pyydämme sinua arvioimaan kuutta päätaitoa käyttämällä 5-portaista itsearviointiasteikkoa:

    • 0: Alikehittynyt (Minulla ei ole tätä taitoa; en ole saanut koulutusta)
 
    • 1: Perus (Taitoni on alle tyydyttävällä tasolla; en kykene toimimaan itsenäisesti)
 
    • 2: Tyydyttävä (Taitoni on tyydyttävä, lisäkehitys on mahdollista; pystyn toteuttamaan itsenäisesti, hankaluuksia on vain epätavallisissa tilanteissa)
 
    • 3: Optimaalinen (Taitoni on optimaalinen, toimin itsenäisesti jopa epätavallisissa tilanteissa; työskentelen automaattisella tasolla)
 
    • 4: Täydellinen (Taitoni on täysin kehittynyt; toimin esimerkkinä muille, voin siirtää tietoa heille)
 

Merkitse ‘o’ siihen kohtaan, jossa koet taitojesi olevan.

Täytettyäsi tämän itsearviointilomakkeen saat raportin, jossa ehdotetaan, mitkä FAVETin verkko-oppimismoduulit ovat sinulle hyödyllisiä saadaksesi uusia tietoja ja taitoja korkealuokkaisen verkko-opetuksen toteuttamiseen opiskelijoillesi tulevaisuudessa.

Skip to content