FaVETProject

FaVET: Facilitation for VET trainers and teachers

Tietoja projektista

“FaVET: Ammatillisen koulutuksen kouluttajien ja opettajien fasilitointi” on ammatillisen koulutuksen alalla toteutettava hanke, jonka tavoitteena on auttaa opettajia/kouluttajia, joiden on hyödynnettävä opetustyössään teknologiaa ja digitaalisia välineitä, kehittämään 6 taitoa, jotka kuuluvat kouluttaja-ohjaajan taitokehytkseen digitaalisella aikakaudella.

COVID-19 -epidemia on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksien tarjoamiselle opiskelijoille, opettajille ja kouluttajille kaikkialla EU:n alueella. Kaikkien oppilaitosten on täytynyt sopeutua, jotta ne ovat voineet tarjota koulutusta ja harjoittelua, joten käyttöön on otettu verkko-opetus ja -ohjaus. Koulutuksen tarjoajien on edelleen mukauduttava toteutamaan koulutusta hybridijärjestelmien puitteissa (monimuoto-opetus yhdistettynä lähi- ja etäopetukseen) tai kokonaan verkko- ja etäopintoina. Koulutuksenjärjestäjän on tällöin varmistuttava, että opettajat ja ohjaajat kykenevät toteuttamaan opetusta ja ohjausta näissä uusissa puitteissa. Tämä hanke tarjoaa opettajille ja kouluttajille menetelmän, jonka avulla he voivat luoda suotuisan oppimisympäristön etäopiskelijoille. He oppivat tuottamaan paremmin verkkosisältöjä, järjestämään etäryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutusta oppijoiden kesken, kehittämään etäyhteistyötä, ylläpitämään sosiaalisia yhteyksiä, vaikka opiskelijat opiskelisivätkin etänä. Oppijat saadaan myös toimimaan aloitteellisesti oppimisprosessissa ja kehittämään tiedonrakennuksen lähestymistapaa.

tavoitteitamme

Tavoitteet

auttaa heitä sopeutumaan

Auttaa heitä sopeutumaan uuteen ammatillisen koulutuksen ympäristöön ja uusiin suhteisiin oppijoihin

auttaa kouluttajia/opettajia

Auttaa kouluttajia/opettajia täyttämään vaadittavat, uudet pätevyysvaatimukset

kehittää uusien menetelmien

Kehittää uusien menetelmien ja välineiden avulla avoimia opetusresursseja laadukkaan ja osallistavan koulutuksen tarjoamiseksi verkossa ja virtuaalisissa välineissä

Tukee oppijoita

Tukee oppijoita heidän oppimisprosessissaan ammattitaitoisten ryhmien ja laadukkaan koulutuksen tarjoamisen avulla

Kohderyhmät

Opettajat

Kouluttajat

Skip to content