FaVETProjekt

FaVET: Facilitation for VET trainers and teachers

O projektu

‘’FaVET: Fasilitacija za trenerje in učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja’’ je projekt, katerega cilj je opolnomočiti trenerje/učitelje poklicnega izboraževanja in usposabljanja, da svoje učne metode prilagodijo uporabi tehnologije ter digitalnih orodij glede na zahtevan kompetenčni profil trenerja/učitelja v digitalnem učnem okolju, ki obsega 6 ključnih kompetenc.

Izbruh COVID-19 je povzročil velike težave pri zagotavljanju priložnosti izobraževanja/usposabljanja/mobilnosti za učence, dijake, učitelje in izobraževalce po vsej EU. Vse institucije so se morale digitalno prilagoditi, tako da so se usmerile na spletno izvedbo usposabljanj/izobraževanj.

Na osnovi rezultatov prakse se kaže potreba, da se morajo izvajalci usposabljanj/izobraževanj še dodatno prilagoditi izvajanju učenja v hibridnih sistemih (kombinirano učenje iz oči v oči in na daljavo) ali v popolnoma odprtemu učenju na daljavo. Prav zato morajo usposobiti svoje trenerje/učitelje, da lahko le-ti ustrezno zagotovijo njihovo izvedbo.

Ta projekt bo učiteljem/trenerjem zagotovil metodologijo dela, ki jim bo omogočila ustvarjanje ugodnega učnega okolja za delo z učenci na daljavo. Naučili se bodo oblikovati in posredovati spletne vsebine, organizirati skupinsko delo na daljavo, usmerjati dinamiko poučevanja, uporabiti vrsto interakcij z učenci, razviti sodelovalno delo na daljavo, vzdrževati socialne povezave med učenci na daljavo, spodbuditi učence k prevzemanju pobude v učnem procesu in razvijati različne učne pristope za nadgradnjo znanja pri učencih.

naši cilji

Cilji

Pomagati trenerjem

Pomagati trenerjem/učiteljem pri prilagoditi novemu okolju poklicnega izobraževanja in novim odnosom z učenci.

Zapolniti vrzel

Zapolniti vrzel glede na nove zahtevane kompetence trenerjev/učiteljev.

Razviti

Razviti “prosto dostopne učne vire” z novimi spletnimi in virtualnimi pripomočki (metodami in orodji), ki bodo omogočala kakovostno in vključujoče izobraževanje in usposabljanje preko digitualnih tehnologij.

Podpreti učence

Podpreti učence v njihovem učnem procesu z usposobljenimi timi za zagotavljanje visokokakovostnega izobraževanja in usposabljanja.

Ciljna skupina

Učitelji

Trenerji

Skip to content