FaVETProject

FaVET: Facilitation for VET trainers and teachers

O projekcie

“FaVET: Facylitacja dla trenerów i nauczycieli edukacji zawodowej VET” to projekt z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, którego celem jest pomoc nauczycielom/trenerom, którzy musieli dostosować swoje metody nauczania do korzystania z technologii i narzędzi cyfrowych, w rozwijaniu 6 kluczowych kompetencji zawartych w ramach umiejętności trenera-facylitatora w erze cyfrowej.

Wybuch epidemii COVID-19 spowodował znaczne zakłócenia w zapewnieniu możliwości kształcenia/szkolenia/mobilności osobom uczącym się, nauczycielom i edukatorom w całej UE. Wszystkie instytucje musiały się przystosować, aby móc prowadzić szkolenia i kształcenie, w związku z czym zwróciły się ku szkoleniom internetowym. Organizatorzy szkoleń nadal muszą przystosować się do realizacji szkoleń w ramach systemów hybrydowych (mieszane nauczanie łączące zajęcia bezpośrednie i na odległość) lub całkowicie zdalnych/na odległość (ODL), a tym samym szkolić swoich trenerów. W ramach niniejszego projektu nauczyciele/trenerzy otrzymają metodologię umożliwiającą im stworzenie korzystnego środowiska edukacyjnego dla osób uczących się na odległość; dowiedzą się, jak poprawić przekazywanie treści online, organizować pracę grupową na odległość oraz rytm i rodzaj interakcji z uczniami, rozwijać współpracę na odległość, utrzymywać więzi społeczne, nawet jeśli uczniowie uczą się na odległość, sprawiać, by uczący się podejmowali inicjatywy dotyczące procesu uczenia się, rozwijać podejście oparte na budowaniu wiedzy.

nasze cele

Cele

Pomoc trenerom

Pomoc trenerom i nauczycielom w dostosowaniu się do nowego środowiska edukacji zawodowej VET i nowych relacji z uczniami

Wypełnienie luki w

Wypełnienie luki w zakresie nowych i wymaganych kompetencji trenerów oraz nauczycieli

Rozwijanie zasobów

Rozwijanie zasobów elearningowych za pomocą nowych metod i narzędzi w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia online i włączenia społecznego

Wspieranie procesu

Wspieranie procesu uczenia się dzięki wykwalifikowanym zespołom i prowadzeniu szkoleń wysokiej jakości

Grupy docelowe

Nauczyciele

Trenerzy

Skip to content