FaVETProject

Sprawdź wnioski

Rezultaty projektu

Ścieżka Edukacyjna
Online

Program Nauczania Facylitacji dla Trenerów: Pakiet roboczy, który składa się z dwóch elementów – mapowania kompetencji oraz około 60 mikro-modułów szkoleniowych.

Narzędzia Edukacyjne Oparte Na Grach

Podejście oparte na grach (gamifikacja) stanowi interesującą zachętę i motywuje trenerów/nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji w zakresie danego tematu.

Modele Projektowania Zajęć Online

Modele te zostaną dostarczone w formie wytycznych dla trenerów. Obejmują one prezentację zmian, jakie niesie ze sobą nauczanie na odległość i rozwój szkoleń cyfrowych, a co za tym idzie – wyzwań, jakie się z tym wiążą.

Skip to content