FaVETProject

FaVET: Facilitation for VET trainers and teachers

Referencje

WPŁYW: POZNAJ OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

Przeczytaj opinie nauczycieli, którzy zostali wyposażeni w potężne narzędzia cyfrowe, aby poprawić swoje nauczanie online i stworzyć bardziej angażujące środowisko edukacyjne.

testimoni-Susana

"Jestem Susana, nauczycielka języka angielskiego dla dorosłych, która chce wyposażyć swoich uczniów w skuteczne umiejętności komunikacyjne.
Niedawno miałam okazję uczestniczyć w fazie pilotażowej projektu FaVET, co wpłynęło na moje podejście do nauczania online. Projekt obejmował kilka lekcji, z których każda dostarczyła mi narzędzi do ulepszenia moich metod nauczania online. Gra Poważna oraz Gra Escape dodały do tego procesu element zabawy. W końcu mocno wierzę, że dorośli też mogą się dobrze bawić podczas nauki.
Ogólnie rzecz biorąc, projekt FaVET dał mi nowe narzędzia i techniki, które pozwolą mi tworzyć lepsze kursy online."

Susana Ramos
Nauczyciel języka angielskiego
Hiszpania
testimoni-sylwia

"Miałam przyjemność uczestniczyć w projekcie FaVET i chciałabym podzielić się moimi niezwykle pozytywnymi doświadczeniami.
Kurs i jego materiały były wyjątkowo dobrze przygotowane, oferując bogactwo zasobów, studiów przypadków i praktycznych ćwiczeń. Zróżnicowany zakres poruszanych tematów, od strategii komunikacyjnych po techniki rozwiązywania konfliktów, wyposażył mnie we wszechstronny zestaw narzędzi, które mogę dostosować do różnych środowisk edukacyjnych. To, co naprawdę odróżnia ten kurs od innych, to element gamifikacji w postaci gry poważnej i gry escape, które sprawiają, że nauka jest przyjemniejsza, bardziej interaktywna i skuteczna.
Jako nauczyciel z dużym doświadczeniem w pracy z uczniami, mogę śmiało powiedzieć, że projekt i jego narzędzia z dużym prawdopodobieństwem staną się ważnym elementem w moim rozwoju zawodowym."

Sylwia Grešner
Nauczyciel
Polska
testimoni-julie

"Jestem nauczycielką sieci GRETA w mieście Honfleur. Pracuję nad kilkoma programami szkoleniowymi w Normandii.
Miałam okazję wziąć udział w prezentacji projektu FaVET i różnych narzędzi, które zostały opracowane w trakcie jego realizacji. Byłam w stanie lepiej zrozumieć jak działają europejskie projekty ERASMUS KA2 i w jaki sposób pomogły one naszej sieci wprowadzać innowacje i tworzyć nowe narzędzia dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane przez naszą grupę trenerów. Jesteśmy szczególnie zainteresowani tymi narzędziami, ponieważ mogą one pomóc w rpzowijaniu zasobów sieci GRETA. Koordynatorzy dedyaktyczni naszej sieci z przyjemnością zaoferują ogólnodostępne narzędzia trenerom, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w tej dziedzinie (e-learning, nauczanie na odległość itp.).
Doceniamy koncepcję przybornika (zestawu narzędzi edukacyjnych), z którego możemy wybrać narzędzia, których aktualnie potrzebujemy. Rozważam wykorzystanie niektóych zaprezentowanych narzędzi w pracy z uczniami np. Miro, WeTransfer, Canva, Teams oraz zastosowanie gier pedagogicznych jako narzędzi do pozycjonowania lub diagnozowania potrzeb i odkrywania nieznanych aplikacji lub narzędzi."

Julie Leramey
Trener dorosłych
Francja
testimonial-inge

"Jestem nauczycielką informatyki w szkole średniej w Postojnej.
Pomimo tego, że posiam tytuł profesora w zakresie informatyki, treść programu FaVET była dla mnie bardzo przydatna. Moduły, lekcje oraz formularz samooceny są przedstawione w bardzo przejrzysty sposób, co najbardziej mi się podobało. Posiadając własne konto użytkownika, można w każdej chwili skorzystać z modułów szkoleniowych i zastosować je w swoich lekcjach. Szczególnie niektóre mikro-moduły dotyczące wspólnego uczenia się i dodatkowe narzędzia cyfrowe, z którymi jeszcze się nie zetknęłam, będą bardzo przydatne w mojej pracy. Będę również polecać treści moim kolegom."

Inge Šajn Hreščak
Profesor informatyki
Słowenia
testimoni-adina

"Nazywam się Adina-Maria Popa i jestem nauczycielką w szkole podstawowej Preutești w Suczawie w Rumunii. Z entuzjazmem uczestniczyłam w pilotażu projektu FaVET, a doświadczenie to było naprawdę inspirujące. Dzięki temu projektowi zdobyłam istotne kompetencje w zakresie grywalizacji, otwierając nowe horyzonty dla rozwoju angażującego i skutecznego środowiska uczenia się online. Trzy rezultaty projektu tj. Kurs Online, Gra Poważna i Gra Escape, wraz z Przewodnikiem Facylitatora, zainspirowały mnie i dostarczyły innowacyjnych narzędzi. W moich przyszłych działaniach facylitacyjnych zamierzam wykorzystać tą wiedzę, promując współpracę online i utrzymywanie kontaktów społecznych nawet w środowisku wirtualnym.
Innowacyjne podejście projektu FaVET usprawni proces przekazywania informacji, zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym oraz budowania wiedzy uczniów. Jestem wdzięczna za możliwość uczestniczenia w tym projekcie, a mój entuzjazm znajduje odzwierciedlenie w chęci dzielenia się korzyściami płynącymi z tego innowacyjnego szkolenia z moimi kolegami i społecznością szkolną."

Adina-Maria Popa
Nauczycielka
Rumunia
testimoni-tiina

"W dniu 7 grudnia 2023 r. uczestniczyłam w wydarzeniu upowszechniającym projektu FaVET, które odbyło się w Eduko, gdzie zaprezentowano wyniki projektu. Wydarzenie było bardzo pouczające i satysfakcjonujące.
Chociaż sama nie pracuję w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, interesujące było dla mnie poznanie ciekawych rozwiązań zwiazanych z oceną i rozwijaniem umiejętności nauczycieli w zakresie uczenia się i nauczania na odległość. Narzędzia oparte na grach, zaprezentowane podczas wydarzenia, były zabawne i z pewnością uprzyjemnią nauczycielom rozwijanie ich umiejętności uczenia się i nauczania na odległość.
W projekcie FaVET, instytucjom zaangażowanym w jego realizację udało się nawiązać owocną współpracę, która przyniosła imponujące rezultaty. Mam nadzieję, że wyniki projektu FaVET będą mogły zostać wykorzystane w pracy Centrum Edukacji Obywatelskiej i dalej rozwijane w celu zaspokojenia potrzeb naszej instytucji w zakresie rozwoju nauczania."

Tiina Kirvesniemi
Dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej w Kouvola
Finlandia
Captura de pantalla 2024-01-31 103101

"W celu zapoznania się z nowymi narzędziami pedagogicznymi, aby lepiej stawić czoła nowej rzeczywistości, w której żyjemy w dzisiejszym świecie szkolenia zawodowego, Jaume Pellicer, nauczyciel opieki nad osobami niesamodzielnymi, wziął udział w wydarzeniu upowszechniającym rezultaty projektu FaVET, zorganizowanym przez IES Julio Antonio w dniu 13 grudnia 2023 roku.
Koordynatorka projektów unijnych, Mireia Simón, wyjaśniła w niezwykle praktyczny sposób poszczególne aspekty funkcjonowania platformy nauczania online projektu FaVET, a tym samym cały potencjał pedagogiczny oferowany przez projekt.
W pierwszej kolejności uczestnikom zaprezentowano kwestionariusz samooceny, aby poznać ich poziom wiedzy w zakresie 6 kluczowych kompetencji dla facylitatorów cyfrowych tj. Projektowanie i kreatywność, Facylitacja, Inteligencja zbiorowa, Komunikacja wysokiej jakości, Przywództwo współdzielone, Interaktywność zdalna.
Następnie, uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi lekcjami opartymi na filozofii aktywnego uczenia się, gdzie wiedza i umiejętności są nabywane poprzez praktykę. Można było również uczyć się grając w grę escape, która dpskonale pokazałą jak można w ciekawy i zabawny sposób przyswajać wiedzę.
Udział w tym wydarzeniu jasno uświadomił wszystkim zebranym następujące kwestie:
Po pierwsze, niewątpliwa wartość płynąca z uczestnictwa w projektach europejskich, ponieważ wzbogacają one nauczycieli edukacyjnie, językowo i kulturowo.
Po drugie, ścisła współpraca między kilkoma europejskimi instytucjami edukacyjnymi, która przyczyniła się do stworzenia społeczności wysoko wykwalifikowanych nauczycieli o otwartych umysłach i międzynarodowym doświadczeniu.
Jesteśmy przekonani, że projekt FaVET będzie punktem wyjścia dla przyszłych międzynarodowych propozycji pedagogicznych, które promują europejski wymiar edukacji, sprzyjają poprawie jakości szkolenia zawodowego i zachęcają do internacjonalizacji naszych instytucji szkolnych."

Jaume Pellicer
Nauczyciel IES Julio Antonio (Móra d’Ebre)
Hiszpania
Skip to content