FaVETProject

FaVET: Facilitation for VET trainers and teachers

Despre proiect

“FaVET: Facilitation for VET trainers and teachers” este un proiect în domeniul educației și formării profesionale ce își propune să sprijine profesorii, formatorii sau trainerii care au fost nevoiți să își adapteze metodele de predare prin utilizarea tehnologiei și a instrumentelor digitale, prin dezvoltarea celor 6 abilități incluse în cadrul de competențe pentru formator – facilitator în era digitală.

Pandemia COVID-19 a cauzat perturbări semnificative în ceea ce privește furnizarea de oportunități în domeniul educației/formării/mobilităților pentru cursanții, profesorii și educatorii din întreaga UE. Toate instituțiile au fost nevoite să se adapteze în vederea facilitării sesiunilor de formare și educaționale prin trecerea la metodele online. Furnizorii de formare trebuie să se adapteze în continuare, prin implementarea sesiunulor utilizând sistemele hibrid (învățare față în față și la distanță în mod simultan) sau a învățământului cu frecvență redusă și la distanță, asigurând formarea formatorilor și implicit livrarea sesiunilor. Acest proiect va oferi profesorilor/ formatorilor o metodologie care să le permită să creeze un mediu de învățare la distanță favorabil pentru cursanți; aceștia vor învăța cum să își îmbunătățească metodele de livrare a informației în mediul online, să organizeze munca în echipă la distanță, precum și ritmul și tipul de interacțiuni cu cursanții, să dezvolte munca colaborativă la distanță, să mențină legăturile sociale chiar dacă participanții studiază de la distanță, să îi determine pe cursanți să ia inițiativă în procesul de învățare, pentru a dezvolta o abordare de construire a cunoștințelor.

telurile noastre

Obiective

Să-i ajute pe aceștia

Să-i ajute pe aceștia în procesul de adaptare la noul mediu VET și la formarea unor legături cu noii cursanți

Să ofere suportul

Să ofere suportul necesar dezvoltării noilor competențe de care trebuie Să dispună profesorii/ formatorii

Resurse Educaționale Deschise

Să contribuie la crearea unor RED (Resurse Educaționale Deschise), prin noi metode și instrumente de lucru, în vederea livrării unor sesiuni de training care pun accentul pe calitate și educație incluzivă, prin intermediul mijloacelor de comunicare virtuale și online.

Să-i sprijine pe cursanți

Să-i sprijine pe cursanți de-a lungul procesului de învățare prin furnizarea unor sesiuni de training calitative, pregătite de specialiști

Grupuri țintă

Profesori

Formatori

Sari la conținut