FaVETProject

FaVET: Facilitation for VET trainers and teachers

Sobre el projecte

“FaVET: Facilitation for VET trainers and teachers” és un projecte en l’àmbit de la formació professional, que té com a objectiu ajudar els professors/formadors que han hagut d’adaptar els seus mètodes docents a l’ús de la tecnologia i a les eines digitals, a desenvolupar les 6 competències incloses en el marc de competències del formador/facilitador en l’era digital.

L’esclat de la COVID-19 ha provocat una interrupció important en l’oferta d’oportunitats d’educació/formació/mobilitat per a aprenents, professors i educadors a tota la UE. Totes les institucions s’han hagut d’adaptar per poder impartir formació i ensenyament i han recorregut a la formació en línia. Els proveïders de formació encara s’han d’adaptar a la implementació de la formació en el marc de sistemes híbrids (aprenentatge combinat presencial i a distància) o d’aprenentatge completament obert a distància (ODL) i formar així els seus formadors per garantir-ne la realització. Aquest projecte proporcionarà als professors/formadors una metodologia que els permeti crear un entorn d’aprenentatge favorable per als estudiants a distància; aprendran a millorar la distribució de continguts en línia, a organitzar el treball en grup a distància i el ritme i tipus d’interaccions amb els aprenents, a desenvolupar el treball col·laboratiu a distància, a mantenir vincles socials encara que els aprenents estudiïn a distància, a fer que els aprenents prenguin iniciatives pel que fa a la procés d’aprenentatge, per desenvolupar un enfocament de construcció de coneixement.

les nostres metes

Objectius

Ajudar-los a adaptar-se

Ajudar-los a adaptar-se a un nou entorn d’FP i noves relacions amb els aprenents

Omplir el buit

Omplir el buit respecte a les noves competències requerides dels formadors/docents

Desenvolupar (REA)

Desenvolupar recursos educatius oberts (REA) amb nous mètodes i eines per oferir una educació i formació inclusiva i de qualitat a través de mitjans virtuals i en línia.

Donar suport

Donar suport als estudiants en el seu procés d’aprenentatge amb equips qualificats i impartint formació d’alta qualitat

Grups objetiu

Professorat

Formadors

Ves al contingut