E-PATHWAY

Welcome to the E-pathway course! Here you will have access to different lessons consisting of micro-modules, each accompanied by interactive tests to assess your progress. Immerse yourself in a virtual classroom and use digital tools to engage learners and overcome challenges that will enhance your skills as a facilitator in the digital age and improve student participation. Get ready for an innovative and empowering learning journey!

Remember that when you select a lesson, you gain access to its content. Once you have completed the lesson, it will automatically be marked as completed. If you want to work on the lesson again, you must mark it as “Mark as Incomplete“.

MODUULI 1 – SUUNNITTELU JA LUOVUUS

1.1. LUOVUUS DIGITAALISESSA LUOKKAHUONEESSA. VINKKEJÄ JA OHJEITA
1.2. KUINKA TEHOSTAA LUOVUUTTA PELILLISTÄMISEN JA PELIPOHJAISEN OPPIMISEN AVULLA
1.3. PELILLISTÄMINEN: TUTUSTUTAAN GENIALLY-ALUSTAAN
1.4. MENETELMIÄ KÄSITTEIDEN ESITTELYYN: KÄSITEKARTAT
1.5. KÄSITEKARTTOJEN TEKEMINEN: TYÖKALUNA MIRO
1.6. MIRON MUITA TOIMINTOJA
1.7. LUOVA ESITYSTYÖKALU: CANVA
1.8. CANVAN MUITA TOIMINTOJA

1.9. LUOVA SUUNNITTELU: JOHDANTO SCRATCHIIN

1.10. LUOVUUDESTA HUOMIOITAVAA

MODUULI 2 – FASILITOINTI

2.1. VIRTUAALITAPAAMISEN SUUNNITTELU
2.2. OPPIMISTAVOITTEIDEN RAKENTAMINEN
2.3. DIGITAALISEN OPPITUNNIN JÄRJESTÄMINEN
2.4. YLEISÖN OSALLISTAMINEN
2.5. HOUKUTTELEVAT DIGITAALISET OPPI- JA OPETUSMATERIAALIT
2.6. KUINKA KERÄTÄ PALAUTETTA
2.7. OPPIMATERIAALIEN JAKAMINEN
2.8. ARVIOINTI JA MUISTIINPANOT
2.9. MAHDOLLISET ESTEET DIGITAALISESSA FASILITOINNISSA
2.10. HANKALA KÄYTTÄYTYMINEN JA SEN KÄSITTELY

MODUULI 3 – KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS

3.1. RYHMIEN LUOMINEN
3.2. TIIMIN KEHITTÄMINEN
3.3. RYHMÄN ESITTELY
3.4. TIIMIN PSYKOLOGISEN TURVALLISUUDEN LUOMINEN
3.5. OMIEN TAITOJEN LÖYTÄMINEN TIIMITYÖSSÄ
3.6. KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS
3.7. OPEN SPACE -METODIIKKA
3.8. KOLLABORATIIVINEN & KOOPERATIVINEN TYÖ
3.9. KOLLABORATIIVISEN HAASTEEN RATKAISEMINEN
3.10. 3-2-1-TEKNIIKKA

MODUULI 4 – LAADUKAS VIESTINTÄ

4.1. OMIEN VIESTINTÄTAITOJEN TIEDOSTAMINEN
4.2. OMAN TOIMINNAN HALLINTA VIESTINNÄSSÄ
4.3. MUIDEN TOIMINNAN YMMÄRTÄMINEN VIESTINNÄSSÄ
4.4. SOSIAALISEN VUOROVAIKUTUKSEN JA VIESTINNÄN HALLINTA
4.5. AKTIIVINEN KUUNTELEMINEN
4.6. VAKUUTTAVA VIESTINTÄ
4.7. PALAUTTEEN ANTAMINEN
4.8. KONFLIKTINHALLINTA
4.9. TEHOKAS TIEDONSIIRTO
4.10. NETIKETIN NOUDATTAMINEN

MODUULI 5 – JAETTU JOHTAJUUS

5.1. MITÄ JAETTU JOHTAJUUS ON?
5.2. JAETTU VS. PERINTEINEN JOHTAJUUS
5.3. SHARED = DISTRIBUTED
5.4. JAETUN JOHTAJUUDEN HYVÄT PUOLET
5.5. JAETUN JOHTAJUUDEN HUONOT PUOLET
5.6. JAETTU JOHTAJUUS VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ – HAASTEET
5.7. JAETTU JOHTAJUUS VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ – RATKAISUT
5.8. JAETTU JOHTAJUUS – MUOTI-ILMIÖNÄ, VILLITYKSENÄ, TULEVAISUUTENA
5.9. JAETTU JOHTAJUUS: AUKTORITEETTI, VALTA JA VASTUU
5.10. VIISI VINKKIÄ JAETUN JOHTAMISTYYLIN KÄYTTÖÖNOTTOON

MODUULI 6 – ETÄVUORO- VAIKUTUS

6.1. DIGIALUSTOJEN YLEISET VAATIMUKSET
6.2. JOHDATUS DIGIALUSTOIHIN
6.3. YHTEYDENPITO-OHJELMA: ZOOM
6.4. YHTEYDENPITO-OHJELMA: MS TEAMS
6.5. YHTEYDENPITO-OHJELMA: SLACK
6.6. TIIMITYÖSKENTELYALUSTAT: PADLET & FLINGA
6.7. TIIMITYÖSKENTELYALUSTAT: JAMBOARD & MIRO
6.8. VUOROVAIKUTTEISET ALUSTAT: SLIDO & MENTIMETER
6.9. VUOROVAIKUTTEISET ALUSTAT: KAHOOT!

6.10. GDPR-ALKEET: NÄIN SEURAAT SÄÄNTÖJÄ

If you want to see your progress in the course and check which lessons you have completed use the following button.

Skip to content