FaVETProject

Hiszpania

DomSpain

DomSpain jest firmą szkoleniową i konsultingową działającą na poziomie krajowym i międzynarodowym. Oferuje różnorodne usługi dla sektora publicznego i prywatnego w Hiszpanii oraz aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych za pośrednictwem rozbudowanej sieci partnerów za granicą.

Dział szkoleń DomSpain opracowuje programy edukacyjne w czterech głównych kierunkach:

  • kursy i warsztaty dla dorosłych słuchaczy, w tym języki obce, TIK i zajęcia z rozwoju osobistego
  • kształcenie i szkolenie zawodowe: TIK, języki obce, zdolność do zatrudnienia, uczenie się w miejscu pracy
  • szkolenia dla nauczycieli koncentrujące się na podnoszeniu kompetencji w zakresie języków obcych, korzystaniu z narzędzi cyfrowych i nowych metod nauczania, blended learningu
  • zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku szkolnym i rodziców, w tym języki obce, robotyka, kodowanie i bezpieczeństwo w Internecie.


Firma prowadzi zarówno zajęcia stacjonarne, jak i online. Zatrudnia 40 nauczycieli i szkoli około 1400 słuchaczy w każdym roku akademickim.
DomSpain posiada również wysoko wykwalifikowany zespół informatyczny, który realizował różne projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym, obejmujące rozwój platform edukacyjnych.

DomSpain posiada akredytację Służby Zatrudnienia Katalonii jako centrum doradcze, rekrutacyjne i szkoleniowe koordynujące lokalne, krajowe i międzynarodowe mobilności i staże studentów VET.

Skip to content