FaVETProjekt

Španija

DomSpain

DomSpain je organizacija za usposabljanje in svetovanje, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni.

Javnemu in zasebnemu sektorju v Španiji ponuja različne storitve, prek uveljavljene mreže partnerjev v tujini pa dejavno sodeluje v mednarodnih programih.

Oddelek za usposabljanje organizacije DomSpain razvija izobraževalne programe na štirih glavnih področjih:

  • tečaji in delavnice za odrasle, vključno s tečaji tujih jezikov, IKT in osebnostne rasti
  • poklicno izobraževanje in usposabljanje: IKT, tuji jeziki, zaposljivost, učenje na delovnem mestu
  • usposabljanja za izobraževalce, ki se osredotočajo na izboljšanje znanja tujih jezikov, uporabo digitalnih orodij in novih učnih metod, kombinirano učenje
  • obšolske dejavnosti za šolarje in starše, vključno s tujimi jeziki, robotiko, kodiranjem in internetno varnostjo.


Organizacija ponuja tako osebne kot spletne tečaje.

Zaposlujemo 40 izobraževalcev in vsako šolsko leto vključimo približno 1400 učencev.

Prav tako ima DomSpain visoko usposobljeno ekipo za informacijsko tehnologijo, ki je izvajala različne projekte na nacionalni in mednarodni ravni, ki vključujejo razvoj izobraževalnih platform.

DomSpain je akreditiran pri katalonski službi za zaposlovanje kot svetovalni, zaposlitveni in izobraževalni center za usklajevanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih mobilnosti in pripravništev študentov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Skip to content