FaVETProject

Francja

IFPRA Normandie

IFPRA, pod przewodnictwem Rektora Akademii Normandzkiej i kierowana przez Delegata Akademickiego Regionu Normandii ds. Wstępnego i Ustawicznego Kształcenia Zawodowego (DRAFPIC), została utworzona 1 stycznia 2021 r. w celu wypełnienia 3 podstawowych misji w służbie akademickiej polityki kształcenia zawodowego:

  1. Prowadzenie i kierowanie polityką akademicką w zakresie szkolenia zawodowego.

  2. Wspieranie instytucji zaangażowanych w kształcenie zawodowe (szkoły średnie i in.).

  3. Wspieranie projektów akademickich.


IFPRA reprezentuje wartości i jakość usług szkolenia zawodowego, świadczonych przez francuski system edukacji w całej Normandii, z silnym doradztwem akademickim i lokalną obecnością, która jest niezbędna pod względem bliskości potrzeb i podmiotów w terenie. IFPRA Normandie to 18 agencji terytorialnych ds. szkolenia zawodowego we francuskim systemie edukacji, 60 placówek edukacyjnych, w tym 34 jednostki szkoleniowe, które przyjmują praktykantów w całej Normandii.

Skip to content