FaVETProject

Slovenia

PRIZMA-säätiö

PRIZMA-säätiö yhdistää työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinaosapuolet ja muut keskeiset sidosryhmät Podravjen alueella Sloveniassa. Menestyneillä julkisilla tarjouskilpailuilla (EU:n ja kansallisilla) tarjoamme rahoitusta:
  • kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamiseen paikallisilla työmarkkinoilla,
  • kannustetaan investointeihin henkilöresurssien kehittämiseen,
  • tehostetaan investointeja osaamisen kehittämiseen,
  • elinikäistä oppimista sekä työllisille että työttömille,
  • osuus- ja yhteisötalouden sekä sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen ja tukeminen.

Suuntautumisalat:
  • ura- ja osaamisen kehittäminen,
  • henkilöstöhallinto,
  • yhteisöllinen yrittäjyys.

Kehitämme osaamista liittyen älykkääseen erikoistumiseen, teolliseen siirtymään ja yrittäjyyteen; neuvomme ja tuemme yrityksiä / organisaatioita henkilöstöresurssien strategisen kehittämisen, työolojen parantamisen sekä aktiivisen ikääntymisen lähetysmistapojen ja mallien parantamisen ja ikääntyvän työvoiman johtamisen alalla. Lisäksi luomme kehitystyötä tukevaa ympäristöä osuus- ja yhteisötalouden jatkokehitystä varten.
Skip to content