FaVETProject

Słowenia

Fundacja PRIZMA

Jej pełna nazwa to Fundacija Za Izboljsanje Zaposlitvenih Moznosti Prizma, Ustanova Foundation For Improvement Of Employemet Posibilities Prizma. Fundacja działa na rzecz poprawy możliwości zatrudnienia, łączy partnerów społecznych i innych kluczowych interesariuszy w regionie Podravje w Słowenii.

Dzięki wygranym przetargom publicznym (unijnym i krajowym) zapewnia fundusze na:

  • dopasowanie podaży i popytu na lokalnym rynku pracy,
  • zachęcanie do inwestowania w rozwój zasobów ludzkich,
  • intensyfikację inwestycji w rozwój kompetencji,
  • kształcenie ustawiczne zarówno dla osób zatrudnionych, jak i bezrobotnych,
  • rozwój i wsparcie sektora ekonomii społecznej i innowacji społecznych.


Obszary działania:

  • rozwój kariery i kompetencji
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • przedsiębiorczość społeczna


Prizma rozwija kompetencje w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, doradza i wspiera firmy/organizacje w zakresie strategicznego rozwoju zasobów ludzkich, poprawy warunków pracy oraz ulepszania podejść i modeli aktywnego starzenia się i zarządzania zróżnicowaną wiekowo siłą roboczą. Tworzy również środowisko wspierające dalszy rozwój sektora ekonomii społecznej.

Skip to content