FaVETProjekt

Slovenija

Fundacija za izboljsanje zaposlitvenih moznosti Prizma

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA povezuje socialne partnerje in druge ključne deležnike v Podravju, Slovenija. Z uspešnimi prijavami na javne razpise (EU in nacionalne) zagotavljamo sredstva za:

  • usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem trgu dela,
  • spodbujanje naložb v razvoj človeških virov,
  • intenziviranje vlaganj v razvoj kompetenc,
  • vseživljenjsko učenje za zaposlene in brezposelne,
  • razvoj in podporo sektorja socialne ekonomije in socialnih inovacij.


Področja dela:

  • razvoj kariere in kompetenc
  • upravljanje človeških virov
  • socialno podjetništvo


Razvijamo kompetence za pametno specializacijo, industrijski prehod in podjetništvo, svetujemo in podpiramo podjetja/organizacije na področju strateškega razvoja človeških virov, izboljšanja delovnih pogojev ter izboljšanja pristopov in modelov aktivnega staranja in upravljanja starostno raznolike delovne sile. Prav tako ustvarjamo podporno okolje za nadaljnji razvoj sektorja socialnega gospodarstva.

Skip to content