FaVETProject

Romania

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Institutul Bucovina este o organizație neguvernamentală fondată în 2011, non-profit, cu scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităților din Nord-Estul României, Sud-Vestul Ucrainei și întreaga Republică Moldova prin proiecte de parteneriate pentru învățare și organizarea de programe de formare continuă pentru adulți.

Obiective:

  • Dezvoltarea de programe care facilitează învățarea interculturală, cooperarea transfrontalieră și schimbul de experiență.
  • Sprijinirea tinerilor și adulților din mediul rural, imigranți, minorități și persoane cu dizabilități pentru a asigura accesul la toate formele de învățare.
  • Dezvoltarea regională și comunitară prin desfășurarea de cursuri de formare, sesiuni de evaluare a competențelor, organizarea procesului de certificare și facilitarea accesului fără discriminare pentru toți membrii comunității.


Serviciile oferite de ONG includ:

  • Organizarea de cursuri de formare tematice și cursuri de limbă, oferirea de training-uri non-formale: limbaje, comunicare, managementul resurselor umane, management de proiect, consiliere vocațională.
  • Furnizarea de servicii TOT pentru 11 comunități bazate pe economia cunoașterii (EBC) – rețea regională.
  • Scrierea și implementarea de proiecte.
  • Organizarea de workshop-uri tematice, seminarii, conferințe, campanii etc.
  • Furnizarea de servicii de cercetare în domenii precum economia socială, etnografie, sociologie, dezvoltarea comunitară.
  • Furnizarea de servicii autorizate de sprijin pentru angajare pentru tinerii vulnerabili, inclusiv NEET (Tineri care nu lucrează, nu învață și nu se pregătesc) în cadrul modelului WISE (Întreprindere Socială de Integrare a Muncii).
Sari la conținut