FaVETProject

Rumunia

Asociatia Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina

Instytut Bucovina to organizacja pozarządowa założona w 2011 roku, non-profit, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności w północno-wschodniej Rumunii, południowo-zachodniej Ukrainie i całej Republice Mołdawii poprzez projekty partnerstw edukacyjnych i organizowanie programów doskonalenia zawodowego dla dorosłych.

Cele:

  • Opracowywanie programów ułatwiających międzykulturowe uczenie się, współpracę transgraniczną i wymianę doświadczeń.
  • Wspieranie młodzieży wiejskiej i dorosłych, imigrantów, mniejszości i osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia dostępu do wszystkich form uczenia się.
  • Rozwój regionalny i społeczny poprzez prowadzenie kursów szkoleniowych, ocenę kompetencji organizowania procesu certyfikacji, ułatwianie dostępu bez dyskryminacji wszystkim członkom społeczności.


Usługi świadczone przez organizację pozarządową:

  • Organizowanie szkoleń tematycznych i kursów językowych, oferowanie szkoleń nieformalnych tj. języki obce, komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, doradztwo zawodowe.
  • Świadczenie usług szkoleniowych dot. wdrażania Gospodarki Opartej Na Wiedzy dla 11 gmin z regionu – sieć regionalna.
  • Pisanie i wdrażanie projektów.
  • Organizowanie warsztatów tematycznych, seminariów, konferencji, kampanii itp.
  • Świadczenie usług badawczych w zakresie ekonomii społecznej, etnografii, socjologii, rozwoju społeczności lokalnych.
  • Świadczenie autoryzowanych usług wsparcia w zakresie zatrudnienia dla młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym osób NEET (grupa społeczna, obejmująca młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia, edukacji i szkoleń zawodowych) w ramach modelu WISE (Work Integration Social Enterprise).
Skip to content