FaVETProjekt

Romunija

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Bucovina Institute je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2011, katere cilj je podpirati trajnostni razvoj skupnosti na severovzhodu Romunije, jugozahodu Ukrajine in v celotni Republiki Moldaviji s projekti učnih partnerstev in organizacijo programov nadaljnjega usposabljanja za odrasle.


Cilji:

  • razvoj programov za spodbujanje medkulturnega učenja, čezmejnega sodelovanja in izmenjave izkušenj,
  • podpora podeželski mladini in odraslim, priseljencem, manjšinam in invalidom za zagotavljanje dostopa do vseh oblik učenja,
  • regionalni razvoj in razvoj skupnosti z izvajanjem tečajev usposabljanja, ocenjevanjem kompetenc z ocenjevalnimi postajami, organiziranjem postopka certificiranja, omogočanjem dostopa brez diskriminacije vsem članom skupnosti,

Storitve, ki jih zagotavlja nevladna organizacija:

  • organizacija tematskih tečajev usposabljanja in jezikovnih tečajev, ponudba neformalnih usposabljanj: jeziki, komunikacija, upravljanje človeških virov, projektno vodenje, poklicno svetovanje,
  • zagotavljanje storitev usposabljanja izvajalcev za 11 skupnosti EBC (gospodarstvo, ki temelji na znanju) – regionalna mreža,
  • pisanje in izvajanje projektov,
  • organiziranje tematskih delavnic, seminarjev, konferenc, kampanj itd.,
  • zagotavljanje raziskovalnih storitev na področju socialne ekonomije, etnografije, sociologije, razvoja skupnosti,
  • zagotavljanje pooblaščenih podpornih storitev za zaposlovanje ranljivih mladih, vključno z NEET, v okviru modela WISE (Work Integration Social Enterprise).
Skip to content