Modul 6 - Ocenjevanje

Fasilitator zna uporabiti digitalna orodja za preoblikovanje in obogatitev načinov učenja ter učencem ponuja nove možnosti spletnega učenja. Uporablja različna digitalna orodja in tehnologije za višanje aktivnosti in interaktivnosti spletnih učnih procesov. Varno uporablja različne digitalne tehnologije za spodbujanje priložnostnega, izkustvenega in socialnega učenja. Dokazuje in vzdržuje lastno digitalno pismenost ter veča digitalno pismenost učencev. Rešuje tehnične zaplete/težave in sledi novemu tehnološkemu napredku.

Prosimo vas, da identificiranih 6 ključnih kompetenc ocenite s 5-stopenjsko samo-ocenjevalno lestvico:

    • 0: Nerazvito (nimam razvitega elementa kompetence; nisem usposobljen)

 

    • 1: Osnovno (element kompetence sem razvil na zadovoljivi ravni; nisem usposobljen za samostojno delovanje)

 

    • 2: Zadovoljivo (element kompetence sem zadovoljivo razvil, možne so še izboljšave; znam izvajati samostojno, zapleti so možni le v neobičajnih situacijah)

 

    • 3: Optimalno (element kompetence imam optimalno razvit, saj tudi v neobičajnih situacijah nastopam samostojno; delam na ravni avtomatizma)

 

    • 4: Odlično (imam popolnoma razvit element kompetence; pri izvajanju sem zgled drugim, znam prenašati znanje nanje)

MM6.1: Nastavim potrebne naprave in povezave za spletno delo in vem kaj je potrebno za izvedbo interaktivnosti na daljavo.


MM6.2: Izberem ustrezna digitalna orodja in programsko opremo, ki omogoča spletno kreativno razmišljanje, reševanje problemov, ustvarjanje prototipov idej, komunikacijo, sodelovalno delo, vodenje projektov, virtualne sestanke, predstavitve informacij, interaktivnosti, ankete za zbiranje povratnih informacij, upravljanje z materiali/viri itd.


MM6.3: Uporabljam komunikacijsko programsko orodje Zoom in njegove funkcije pri fasilitiranju interaktivnih spletnih srečanj.


MM6.4: Uporabljam komunikacijsko programsko orodje MS Teams in njegove funkcije pri fasilitiranju interaktivnih spletnih srečanj.


MM6.5: Uporabljam komunikacijsko programsko orodje Slack in njegove funkcije pri fasilitiranju interaktivnih spletnih srečanj.


MM6.6: Uporabljam programski orodji za sodelovanje, Padlet in Flinga in njune funkcije pri fasilitiranju interaktivnih spletnih srečanj.


MM6.7: Uporabljam programski orodji za sodelovanje Jamboard in Miro in njune funkcije pri fasilitiranju interaktivnih spletnih srečanj.


MM6.8: Uporabljam programski orodji Mentimeter in Slido ter njune funkcije pri fasilitiranju interaktivnih spletnih srečanj.


MM6.9: Uporabljam programsko orodje Kahoot! in njegove funkcije pri fasilitiranju interaktivnih spletnih srečanj.


MM6.10: Izberem in pripravim spletne aktivnosti in digitalna orodja v skladu z zahtevami GDPR.


Skip to content