Moduuli 6 - Itsearviointi

Opettaja osaa käyttää digitaalisia työkaluja oppimistapojen muuttamiseen ja rikastamiseen ja tarjoaa opiskelijoille uusia verkko-oppimismahdollisuuksia. Käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja ja teknologiaa parantaakseen oppimisprosessien aktiivisuutta ja vuorovaikutusta. Osaa turvallisesti käyttää erilaisia digitaalisia teknologioita rohkaistakseen epämuodollista ja sosiaalista oppimista. Osoittaa ja ylläpitää omaa digilukutaitoaan ja parantaa opiskelijoiden digilukutaitoa. Hoitaa tekniset vaikeudet/ongelmat ja seuraa teknologian kehitystä.

Pyydämme sinua arvioimaan kuutta päätaitoa käyttämällä 5-portaista itsearviointiasteikkoa:

    • 0: Alikehittynyt(Minulla ei ole tätä taitoa; en ole saanut koulutusta)

 

    • 1: Perus (Taitoni on alle tyydyttävällä tasolla; en kykene toimimaan itsenäisesti)

 

    • 2: Tyydyttävä (Taitoni on tyydyttävä, lisäkehitys on mahdollista; pystyn toteuttamaan itsenäisesti, hankaluuksia on vain epätavallisissa tilanteissa)

 

    • 3: Optimaalinen (Taitoni on optimaalinen, toimin itsenäisesti jopa epätavallisissa tilanteissa; työskentelen automaattisella tasolla)

 

    • 4: Täydellinen (Taitoni on täysin kehittynyt; toimin esimerkkinä muille, voin siirtää tietoa heille)

MM6.1: Osaan asentaa tarvittavat laitteet ja yhteydet verkkotyöskentelyyn ja tiedän etävuorovaikutuksen yleiset vaatimukset.


MM6.2: Osaan valita digityökalut ja ohjelmistot mahdollistaakseni verkossa luovan ajattelun, ongelmanratkaisun, suunnittelun/prototyyppien rakentamisen (eli ideoiden realisoimisen), viestinnän, kollaboratiivisen työn, projektinhallinnan, virtuaalitapaamiset, tiedon esittelyn, vuorovaikutuksen, palautekyselyt, resurssien/materiaalien hallinnan jne.


MM6.3: Osaan käyttää digitaalisia toimintoja aktiiviseen ja vuorovaikutteiseen oppimiseen (esim. chat, kyselyt, äänen ja videon jakaminen, pienryhmätilat, kysymys&vastaus, pelillistäminen, ruudun ja esitysdiojen jakaminen, valkotaulu, live-tapaamiset, menetelmien/tekniikoiden avoimet mallit jne.) ja käyttää näissä digityökaluja ylläpitäjänä ja oppijana.


MM6.4: Osaan käyttää yhteydenpito-ohjelma MS Teamsiä ja sen toimintoja vuorovaikutteisissa verkkotapaamisissa.


MM6.5: Osaan käyttää yhteydenpito-ohjelma Slackiä ja sen toimintoja vuorovaikutteisissa verkkotapaamisissa.


MM6.6: Osaan käyttää Padlet- ja Flinga-työkaluja ja niiden toimintoja vuorovaikutteisissa verkkotapaamisissa.


MM6.7: Osaan käyttää Jamboard- ja Miro-työkaluja ja niiden toimintoja vuorovaikutteisissa verkkotapaamisissa.


MM6.8: Osaan käyttää Slide- ja Mentimeter-työkaluja ja niiden toimintoja vuorovaikutteisissa verkkotapaamisissa.


MM6.9: Osaan käyttää Kahoot!-työkaluja ja sen toimintoja vuorovaikutteisissa verkkotapaamisissa.


MM6.10: Valitsen ja valmistelen GDPR-vaatimusten mukaisia verkkoaktiviteetteja ja digityökaluja.


Skip to content