FaVETProject

Polska

36.6 Centrum Kompetencji

36.6 Centrum Kompetencji, z siedzibą w Łodzi, jest instytucją skupiającą profesjonalistów z różnych dziedzin i tworzącą interdyscyplinarną Strefę Ekspercką na rzecz rozwoju lokalnego poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń. Firma została założona w 2011 roku przez profesjonalistów z wykształceniem akademickim i doświadczeniem w realizacji projektów unijnych od 1999 roku. Zapewnia edukację nieformalną oraz wsparcie doradcze i konsultacyjne dla licznych grup docelowych.

Dodatkowo, w 2015 r. w Glasgow powstała siostrzana spółka 36.6 Scotland, która prowadzi działalność na terenie całej Wielkiej Brytanii poprzez współpracę z uczelniami zawodowymi, partnerami społecznymi, firmami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi, realizując programy szkoleniowe dla młodzieży, programy praktyk zawodowych i specjalne programy szkoleniowe w zakresie przekwalifikowania zawodowego dla grupy docelowej w wieku 16-60 lat.

Zakres działań 36.6 Centrum Kompetencji obejmuje m.in:

 • Opracowywanie treści edukacyjnych na potrzeby nauczania online.
 • Poradnictwo zawodowe, doradztwo, coaching (licencja International Coaching Community ICC).
 • Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje.
 • Wspólne publikacje z Polską Agencją Programu Erasmus+ na temat ECVET.
 • Badania i analizy.
 • Zarządzanie projektami i ich ewaluacja.
 • Tworzenie sieci, upowszechnianie.
 • Warsztaty umiejętności miękkich i empowermentu.
 • Kursy czytania, pisania i liczenia dla dorosłych.
 • Programy stażowe.
 • Opracowywanie kampanii na rzecz świadomości ekologicznej.

 

Tematy poruszane w ostatnich projektach UE: cyfryzacja w orientacji zawodowej, drama dla seniorów, wsparcie dla osób z demencją i chorobą Alzheimera, wzmocnienie pozycji nauczycieli cyfrowych, zastosowanie RODO w MŚP,
przedsiębiorczość osób posługujących się innymi językami o pochodzeniu migracyjnym, przemysł 4.0, innowacje społeczne i przywództwo dla trzeciego sektora, zapobieganie uzależnieniu od mediów społecznościowych, zrównoważone budownictwo, handel miejski na małą skalę, migranci i uchodźcy, samotne rodzicielstwo, odnawialne źródła energii, przemysł chemiczny, szkolnictwo podstawowe i średnie, rynek pracy, korzyści dla beneficjentów, rynek pracy, śledzenie wyników beneficjentów, hotelarstwo, literatura europejska, promocja przedmiotów ścisłych, sektor kierowców ciężarówek, metoda partyzancka w nauce języków obcych, równość płci, drama w edukacji dorosłych, wielojęzyczne strategie i narzędzia dla nauczycieli promujące edukację włączającą, gospodarka cyrkulacyjna, metodologia ewaluacji oparta na TIK w celu oceny społecznego wpływu szkoleń związanych z pracą, integracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, języki i słowniki imigrantów, przygotowanie zawodowe młodzieży ze środowisk migracyjnych, komunikacja audiowizualna.

Skip to content