FaVETProjekt

Modul 2 - Ocenjevanje

Fasilitator podpira učence pri učenju in izboljšanju njihove delovne uspešnosti. Nudi jim privlačne in učinkovite učne priložnosti ter vire, da lahko napredujejo in uspejo. Sposoben je predvideti in pripraviti učinkovite načrte fasilitacije, pri tem pa sledi učni vsebini, okoliščinam, potrebam učencev in prejetim povratnim informacijam. Zna uporabiti načrt fasilitacije v digitalnem okolju, ga spremljati in prilagoditi novim okoliščinam. Zagotavlja dobro učno okolje z ustreznimi uvodnimi ledolomilci, navodili, usmeritvami in podpira učence k konstruktivnemu doseganju učnih ciljev.

Prosimo vas, da identificiranih 6 ključnih kompetenc ocenite s 5-stopenjsko samo-ocenjevalno lestvico:

    • 0: Nerazvito (nimam razvitega elementa kompetence; nisem usposobljen)

 

    • 1: Osnovno (element kompetence sem razvil na zadovoljivi ravni; nisem usposobljen za samostojno delovanje)

 

    • 2: Zadovoljivo (element kompetence sem zadovoljivo razvil, možne so še izboljšave; znam izvajati samostojno, zapleti so možni le v neobičajnih situacijah)

 

    • 3: Optimalno (element kompetence imam optimalno razvit, saj tudi v neobičajnih situacijah nastopam samostojno; delam na ravni avtomatizma)

 

    • 4: Odlično (imam popolnoma razvit element kompetence; pri izvajanju sem zgled drugim, znam prenašati znanje nanje)

MM2.1: Predvidim in upoštevam okolje in časovni okvir korakov in dejavnosti v spletnem učnem procesu (npr. trajanje, oprema, prostor, združevanje itd.), ter oblikujem zaporedje korakov/aktivnosti v spletnem učnem procesu (npr. uvod, navodila, naloge, ocenjevanje, odmori itd.).


MM2.2: Določam skupne, pregledne ter smiselne namene in cilje spletnega učnega procesa.


MM2.3: Organiziram spletni učni proces z uporabo digitalnih orodij.


MM2.4: V spletnem učnem procesu angažiram učence z uporabo tehnik za vključevanje udeležencev.


MM2.5: Izberem vizualno privlačno digitalno gradivo za učenje in poučevanje (delovne liste, predstavitve, predloge, izzive, smernice, domače naloge itd.).


MM2.6: Zberem povratne informacije o že izvedenem učnem procesu.


MM2.7: Pošljem/objavim/naložim digitalna gradiva za poučevanje in učenje (delovni listi, izzivi, smernice, domače naloge itd.).


MM2.8: Ocenim in sporočam učni napredek na spletu. Povzamem in beležim učne rezultate in napredek.


MM2.9: Predvidim morebitne izzive/ovire pri spletni izvedbi načrta ter pripravim rezervni načrt in prilagodim začetni načrt.


MM2.10: Obvladam težavna/moteča vedenja udeležencev v spletnem okolju.


Skip to content