Moduuli 2 - Itsekehu

Opettaja auttaa opiskelijoita oppimaan ja kehittämään suoritustaan. Tarjoaa opiskelijoille houkuttelevia ja tehokkaita oppimismahdollisuuksia ja resursseja, jotta he voivat edistyä ja menestyä. Kykenee visioimaan ja valmistelemaan tehokkaita fasilitointisuunnitelmia seuraten samalla oppimiskontekstia, opiskelijoiden tarpeita ja saatua palautetta. Kykenee toteuttamaan fasilitointisuunnitelman digitaalisessa ympäristössä ja valvomaan ja muokkaamaan sitä uusiin olosuhteisiin. Tarjoaa hyvän oppimisympäristön ja perehdytyksen, ohjeet, ohjauksen ja tuen, jotta opiskelijat ovat motivoituneita ja saavuttavat oppimistavoitteet rakentavasti.

Pyydämme sinua arvioimaan kuutta päätaitoa käyttämällä 5-portaista itsearviointiasteikkoa:

    • 0: Alikehittynyt(Minulla ei ole tätä taitoa; en ole saanut koulutusta)

 

    • 1: Perus (Taitoni on alle tyydyttävällä tasolla; en kykene toimimaan itsenäisesti)

 

    • 2: Tyydyttävä (Taitoni on tyydyttävä, lisäkehitys on mahdollista; pystyn toteuttamaan itsenäisesti, hankaluuksia on vain epätavallisissa tilanteissa)

 

    • 3: Optimaalinen (Taitoni on optimaalinen, toimin itsenäisesti jopa epätavallisissa tilanteissa; työskentelen automaattisella tasolla)

 

    • 4: Täydellinen (Taitoni on täysin kehittynyt; toimin esimerkkinä muille, voin siirtää tietoa heille)

MM2.1: Kykenen ennustamaan ja ottamaan huomioon verkko-oppimisprosessin vaiheiden ja aktiviteettien ympäristön ja ajanjakson (esim. kesto, välineet, tila, ryhmitys, jne.) sekä muodostamaan verkko-oppimisprosessin vaiheiden/aktiviteettien järjestyksen (esim. johdanto, ohjeet, tehtävät, arviointi, tauot, jne.).


MM2.2: Asetan verkko-oppimisprosessille jaettuja, läpinäkyviä ja merkityksellisiä tarkoituksia ja tavoitteita.


MM2.3: Osaan järjestää verkko-oppimisprosessin digitaalisia työkaluja käyttämällä.


MM2.4: Osallistan opiskelijoita verkko-oppimisprosessissa osallistamistekniikoita käyttämällä.


MM2.5: Valitsen houkuttelevia digitaalisia oppi- ja opetusmateriaaleja (monisteet, esitykset, mallit, haasteet, ohjeet, kotiläksyt jne.).


MM2.6: Kerään palautetta menneistä oppimisprosesseista.


MM2.7: Osaan lähettää/julkaista/ladata palvelimelle digitaalisia opetus- ja oppimateriaaleja (monisteet, haasteet, ohjeet, kotiläksyt jne.).


MM2.8: Arvioin oppimisen edistymistä ja kommunikoin siitä verkossa. Teen yhteenvetoja ja muistiinpanoja oppimistuloksista ja edistymisestä.


MM2.9: Ennakoin mahdolliset vaikeudet/esteet verkkosuunnitelman toteutuksessa ja valmistelen varasuunnitelman sekä muokkaan alkuperäistä suunnitelmaa.


MM2.10: Hallinnoin ongelmallisia/häiriköiviä opiskelijoita etänä.


Skip to content