Modul 1 - Ocenjevanje

Fasilitator razvija lastne ustvarjalne učne dejavnosti ter spodbuja ustvarjalno in angažirano učenje učencev v digitalnem okolju. Ima znanje ter veščine za oblikovanje in ustvarjanje kreativne učne vsebine od ideje do dejanske izvedbe ob spremljanju ciljev, potreb, okoliščin ipd. Zna narediti analizo in razjasnitev ciljev, okoliščin, potreb učenja pred iskanjem kreativnih rešitev tako, da učence pouči in spodbuja k iskanju rešitev z uporabo različnih vprašanj, orodij in tehnik. Poučuje in spodbuja učence, da uporabljajo metode kreativnega razmišljanja za ustvarjanje novih ali za izpopolnjevanje že obstoječih idej. Zna privlačno in kreativno podpirati ter prikazati konceptualne diagrame in predstavitve lastnih ter učenčevih idej za izvedbo. S konkretno izdelavo rešitev realizira lastne ideje in k realizaciji idej spodbuja učence.

 

Prosimo vas, da identificiranih 6 ključnih kompetenc ocenite s 5-stopenjsko samo-ocenjevalno lestvico:

    • 0: Nerazvito (nimam razvitega elementa kompetence; nisem usposobljen)

 

    • 1: Osnovno (element kompetence sem razvil na zadovoljivi ravni; nisem usposobljen za samostojno delovanje)

 

    • 2: Zadovoljivo (element kompetence sem zadovoljivo razvil, možne so še izboljšave; znam izvajati samostojno, zapleti so možni le v neobičajnih situacijah)

 

    • 3: Optimalno (element kompetence imam optimalno razvit, saj tudi v neobičajnih situacijah nastopam samostojno; delam na ravni avtomatizma)

 

    • 4: Odlično (imam popolnoma razvit element kompetence; pri izvajanju sem zgled drugim, znam prenašati znanje nanje)

MM1.1: Uporabljam različna orodja za spodbujanje ustvarjalnosti učiteljev in učencev, z namenom ustvarjanja spodbudne klime v spletni učilnici.


MM1.2: Razložim razliko med učenjem z igrami in igrifikacijo ter naštejem značilnosti igrifikacije.


MM1.3: Predstavim in opišem, kako uporabljati platformo Genially in njene predloge za igrifikacijo pouka.


MM1.4: Uporabljam konceptualne diagrame.


MM1.5: Uporabljam platformo Miro za ustvarjanje konceptualnih diagramov in pri izdelavi le teh s pomočjo orodja sodelujem z drugimi.


MM1.6: Širim svoje znanje o »ledolomilcih« in orodjih, ki so na voljo za uporabo pri spletnem in kombiniranem učenju za spodbujanje samozavesti pri učencih in medsebojno spoznavanje članov skupine.


MM1.7: Uporabljam osnovne funkcije platforme Canva (pisave in paleto).


MM1.8: Dodajam fotografije, nalepke, QR kode in videoposnetke v Canvi.


MM1.9: Učencem znam predstaviti Scratch in njegove funkcije.


MM1.10: Poznam orodje za kreativno pisanje za spodbujanje kreativnega razmišljanja in njegov pomen.


Skip to content