moduuli 1 - Itsearviointi

Opettaja kehittää omia luovia opetusaktiviteettejaan ja kannustaa opiskelijoita luovaan ja osallistuvaan oppimiseen verkkoympäristössä. Hänellä on tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa luovaa opetus/oppimissisältöä ideasta varsinaiseksi toteutukseksi asti seuraten samalla tavoitteita, tarpeita, kontekstia…. Osaa analysoida ja selventää tavoitteet, kontekstin, tarpeet… ennen kuin löytää luovia ratkaisuja ja osaa ohjata ja rohkaista opiskelijoita niiden tekoon käyttämällä erilaisia kysymyksiä, työkaluja ja tekniikoita. Ohjaa ja kannustaa opiskelijoita käyttämään luovia ajattelumenetelmiä uusien ideoiden tuottamiseen, olemassa olevien ideoiden/käsitteiden yhdistämiseen ja integroimiseen ja ideoiden jalostamiseen. Osaa esittää käsitekarttoja ja esitelmiä houkuttelevasti ja luovasti. Osaa luoda omia tehokkaita prototyyppejä/idean toteutuksia ja tukee opiskelijoiden luomia tehokkaita prototyyppejä/idean toteutuksia.

Pyydämme sinua arvioimaan kuutta päätaitoa käyttämällä 5-portaista itsearviointiasteikkoa:

    • 0: Alikehittynyt(Minulla ei ole tätä taitoa; en ole saanut koulutusta)

 

    • 1: Perus (Taitoni on alle tyydyttävällä tasolla; en kykene toimimaan itsenäisesti)

 

    • 2: Tyydyttävä (Taitoni on tyydyttävä, lisäkehitys on mahdollista; pystyn toteuttamaan itsenäisesti, hankaluuksia on vain epätavallisissa tilanteissa)

 

    • 3: Optimaalinen (Taitoni on optimaalinen, toimin itsenäisesti jopa epätavallisissa tilanteissa; työskentelen automaattisella tasolla)

 

    • 4: Täydellinen (Taitoni on täysin kehittynyt; toimin esimerkkinä muille, voin siirtää tietoa heille)

MM1.1: Käytän eri työkaluja edistääkseeni opettajan ja opiskelijoiden luovuutta digitaalisessa luokkahuoneessa luodakseni stimuloivan ilmapiirin.


MM1.2: Osaan selittää pelipohjaisen oppimisen ja pelillistämisen eron ja luetella pelillistämisen tuntomerkit.


MM1.3: Osaan esitellä ja kuvailla Geniallyn käyttöä ja käyttää sen malleja pelillistämisessä.


MM1.4: Käytän käsitekarttoja.


MM1.5: Osaan käyttää Miroa käsitekarttojen luomisessa ja tehdä yhteistyötä käsitekartoissa muiden kanssa työkalua käyttämällä.


MM1.6: Lisään tietämystäni jäänmurtamisharjoituksista (ice breaking activities) ja työkaluista, joita voidaan käyttää verkko- tai sulautuvassa oppimisessa tarkoituksena itsevarmuuden saavuttaminen ja ryhmään tutustuminen.


MM1.7: Osaan käyttää Canvan perustoimintoja (fontit ja paletti).


MM1.8: Osaan lisätä kuvia, tarroja, QR-koodeja ja videoita Canvassa.


MM1.9: Osaan esitellä Scratchin ja sen toiminnot opiskelijoille.


MM1.10: Tunnen luovan kirjoittamisen työkalun, jolla voidaan tehostaa luovaa ajattelua ja sen tärkeyttä.


Skip to content