Modul 3 - Ocenjevanje

Fasilitator povezuje in spodbuja učence k ustvarjanju kolektivne inteligence, ki je skupna zmogljivost in sposobnost skupine za izvajanje ter ustvarjanje boljših učnih rezultatov. Uporablja različne metode in tehnike v digitalnem okolju. Spodbuja spletno sodelovanje učencev z uporabo široke palete participativnih metod ter z ustvarjanjem varnega, odprtega in podpornega okolja. Ustvarja in ureja timsko delo ter gradi občutek skupnosti v skupini, s čemer spodbuja razumevanje in sodelovalno klimo, kjer je izražanje samega sebe dobrodošlo in koristno.

Prosimo vas, da identificiranih 6 ključnih kompetenc ocenite s 5-stopenjsko samo-ocenjevalno lestvico:

    • 0: Nerazvito (nimam razvitega elementa kompetence; nisem usposobljen)

 

    • 1: Osnovno (element kompetence sem razvil na zadovoljivi ravni; nisem usposobljen za samostojno delovanje)

 

    • 2: Zadovoljivo (element kompetence sem zadovoljivo razvil, možne so še izboljšave; znam izvajati samostojno, zapleti so možni le v neobičajnih situacijah)

 

    • 3: Optimalno (element kompetence imam optimalno razvit, saj tudi v neobičajnih situacijah nastopam samostojno; delam na ravni avtomatizma)

 

    • 4: Odlično (imam popolnoma razvit element kompetence; pri izvajanju sem zgled drugim, znam prenašati znanje nanje)

MM3.1: Poznam različne načine oblikovanja tima in razumem, zakaj je sodelovalno učenje pomembno v spletnem učnem procesu.


MM3.2: Poznam 5 stopenj razvoja tima z uporabo spletnega orodja.


MM3.3: Prepoznam različne vloge v timu in vem zakaj je dinamika predstavitve skupine pomembna.


MM3.4: Ustvarim psihološko varno spletno učno okolje.


MM3.5: Prepoznam svoje osebne spretnosti in vem zakaj je samospoznavanje pomembno.


MM3.6: Predstavim kaj je kolektivna inteligenca in katere so njene ključne prednosti.


MM3.7: Uporabim metodo odprtega prostora in njena 4 načela.


MM3.8: Razlikujem ključne razlike med kolaborativnim in sodelovalnim delom.


MM3.9: Kolaborativne izzive v spletnem učnem procesu rešujem s pomočjo metode »sestavljanka« (ang. Jigsaw).


MM3.10: V spletnem učnem procesu uporabim tehniko 3-2-1 za preverjanje naučenega.


Skip to content