Moduuli 3 - Itsearviointi

Opettaja kykenee yhdistämään ja rohkaisemaan opiskelijoita tuottamaan kollektiivista älykkyyttä, joka on ryhmän yhdistettyä suorituskykyä sekä parempien oppimistulosten tuottamiskykyä. Käyttää erilaisia kollektiivisen älykkyyden menetelmiä ja tekniikoita digitaalisessa ympäristössä. Rohkaisee opiskelijoita verkkoyhteistyöhön käyttämällä useita erilaisia osallistavia menetelmiä ja luomalla turvallisen, avoimen ja avuliaan ympäristön. Pystyy luomaan ja ohjaamaan tiimityötä ja rakentamaan tiimissä yhteisöllisyyden tunteen, joka vaalii ymmärtäväisyyttä ja yhteistyökykyistä ilmapiiriä, jossa itsensä ilmaisu on tervetullutta ja hyödyllistä.

Pyydämme sinua arvioimaan kuutta päätaitoa käyttämällä 5-portaista itsearviointiasteikkoa:

    • 0: Alikehittynyt(Minulla ei ole tätä taitoa; en ole saanut koulutusta)

 

    • 1: Perus (Taitoni on alle tyydyttävällä tasolla; en kykene toimimaan itsenäisesti)

 

    • 2: Tyydyttävä (Taitoni on tyydyttävä, lisäkehitys on mahdollista; pystyn toteuttamaan itsenäisesti, hankaluuksia on vain epätavallisissa tilanteissa)

 

    • 3: Optimaalinen (Taitoni on optimaalinen, toimin itsenäisesti jopa epätavallisissa tilanteissa; työskentelen automaattisella tasolla)

 

    • 4: Täydellinen (Taitoni on täysin kehittynyt; toimin esimerkkinä muille, voin siirtää tietoa heille)

MM3.1: Osaan kuvailla eri tapoja tiimin rakentamiseen yhteisöllisenä oppimisena digitaalisia työkaluja käyttäen.


MM3.2: Tiedän tiimin kehittämisen 5 vaihetta ja osaan käyttää siihen verkkotyökalua.


MM3.3: Tunnistan tiimin erilaiset roolityypit ja sen, miksi ryhmän esittely on tärkeää.


MM3.4: Luon psykologisesti turvallisen verkkoympäristön.


MM3.5: Tunnistan omat henkilökohtaiset taitoni.


MM3.6: Tiedän, mitä kollektiivinen älykkyys on.


MM3.7: Osaan käyttää Open Space -metodiikan lakia ja neljää periaatetta.


MM3.8: Tiedän pääasialliset erot kollaboratiivisen ja kooperatiivisen työn välillä.


MM3.9: Löydän konfliktiin ratkaisun käyttämällä ongelmanratkaisumetodiikkaa.


MM3.10: Sovellan 3-2-1-tekniikkaa todentaakseeni, mitä oppijat ovat verkko-oppimisprosessissa oppineet.


Skip to content