Modul 4 - Ocenjevanje

Fasilitator je sposoben vzpostaviti kakovostno komunikacijo v odnosih z učenci in med njimi, da odpre in spodbuja odprto komunikacijo ter interakcije za kvalitetno učenje na spletu. Izkazuje psihosocialne in komunikacijske veščine za vzdrževanje dobrega duševnega počutja za komunikacijo in interakcijo z drugimi na prilagodljiv ter podporen, pozitiven način. Razume sebe in druge ter se v skladu s tem odzove in obnaša pri izgradnji visokokakovostnih interakcij v komunikaciji.

Prosimo vas, da identificiranih 6 ključnih kompetenc ocenite s 5-stopenjsko samo-ocenjevalno lestvico:

    • 0: Nerazvito (nimam razvitega elementa kompetence; nisem usposobljen)

 

    • 1: Osnovno (element kompetence sem razvil na zadovoljivi ravni; nisem usposobljen za samostojno delovanje)

 

    • 2: Zadovoljivo (element kompetence sem zadovoljivo razvil, možne so še izboljšave; znam izvajati samostojno, zapleti so možni le v neobičajnih situacijah)

 

    • 3: Optimalno (element kompetence imam optimalno razvit, saj tudi v neobičajnih situacijah nastopam samostojno; delam na ravni avtomatizma)

 

    • 4: Odlično (imam popolnoma razvit element kompetence; pri izvajanju sem zgled drugim, znam prenašati znanje nanje)

MM4.1: Reguliram lastne misli, čustva in vedenja z zavedanjem lastnega delovanja v komunikaciji z drugimi.


MM4.2: Izberem ter uporabljam strategije in tehnike obvladovanja stresa za ublažitev lastnih misli, občutkov in vedenja, za samoobvladovanje lastnega delovanja v interakciji z drugimi.


MM4.3: Kažem zanimanje za mnenja, potrebe in občutke učencev tako, da jih aktivno poslušam, postavljam vprašanja, upoštevam njihovo perspektivo itd. v spletnem učnem procesu v živo.


MM4.4: Obvladujem in spodbujam učence k upravljanju socialnih interakcij in komunikacije z uporabo podpornih, motivacijskih izjav in vprašanj.


MM4.5: V komunikaciji z drugimi aktivno poslušam z uporabo tehnik aktivnega poslušanja.


MM4.6: Uporabljam asertivni stil komunikacije z asertivnimi tehnikami.


MM4.7: Oblikujem in dajem kakovostne konstruktivne povratne informacije v komunikaciji z drugimi na način, ki prihrani čas.


MM4.8: Uporabljam načela preventivnega upravljanja konfliktov za njihovo konstruktivno reševanje v procesu spletnega učenja.


MM4.9:Komuniciram z jasno komunikacijsko strategijo za prenos informacij in kombiniram različne načine komunikacije za učinkovita sporočila učencem.


MM4.10: Pri komuniciranju na spletu oblikujem digitalna sporočila v skladu s spletnim bontonom.


Skip to content