Moduuli 4 - Itsearviointi

Opettaja kykenee luomaan laadukasta viestintää opiskelijoiden kanssa ja heidän välillään ja näin laittaa käyntiin ja rohkaisee verkkoviestintää ja hyvää verkko-oppimista/työskentelyä. Havainnollistaa niitä psykososiaalisia ja viestintätaitoja, joiden avulla ylläpidetään henkistä hyvinvointia ja kommunikoidaan ja viestitään toisten kanssa joustavalla, kannustavalla ja positiivisella tavalla. Ymmärtää itseään ja muita reagoi ja käyttäytyy sen mukaisesti rakentaakseen laadukasta viestintää ja vuorovaikutusta.

Pyydämme sinua arvioimaan kuutta päätaitoa käyttämällä 5-portaista itsearviointiasteikkoa:

    • 0: Alikehittynyt(Minulla ei ole tätä taitoa; en ole saanut koulutusta)

 

    • 1: Perus (Taitoni on alle tyydyttävällä tasolla; en kykene toimimaan itsenäisesti)

 

    • 2: Tyydyttävä (Taitoni on tyydyttävä, lisäkehitys on mahdollista; pystyn toteuttamaan itsenäisesti, hankaluuksia on vain epätavallisissa tilanteissa)

 

    • 3: Optimaalinen (Taitoni on optimaalinen, toimin itsenäisesti jopa epätavallisissa tilanteissa; työskentelen automaattisella tasolla)

 

    • 4: Täydellinen (Taitoni on täysin kehittynyt; toimin esimerkkinä muille, voin siirtää tietoa heille)

MM4.1: Kykenen omien ajatusteni, tunteideni ja käytökseni itsereflektointiin ja tiedostan oman toimintani muiden kanssa viestiessäni.


MM4.2: Käytän stressinhallintastrategioita ja -tekniikoita lieventääkseni omia tunteitani, ajatuksiani ja käytöstäni sekä hallitakseni itse omaa toimintaani vuorovaikutuksessa muiden kanssa.


MM4.3: Olen kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä, tarpeista ja tunteista ja osoitan sen kuuntelemalla heitä aktiivisesti, kysymällä kysymyksiä, katsomalla asioita heidän näkökulmastaan jne. digitaalisessa kasvokkain tapahtuvassa oppimisprosessissa.


MM4.4: Hallitsen ja kannustan opiskelijoita hallitsemaan sosiaalista vuorovaikutusta ja viestintää käyttämällä kannustavia ja motivoivia lauseita ja kysymyksiä.


MM4.5: Kuuntelen aktiivisesti muiden kanssa viestiessäni käyttämällä aktiivisen kuuntelun tekniikoita.


MM4.6: Käytän vakuuttavaa viestintätyyliä ja vakuuttavia tekniikoita.


MM4.7: Luon ja annan laadukasta rakentavaa palautetta muiden kanssa viestiessäni aikaa säästävällä tavalla.


MM4.8: Käytän ennaltaehkäiseviä konfliktinhallintaperiaatteita rakentavaan konfliktinratkaisuun verkko-oppimisprosessissa.


MM4.9: Viestin käyttämällä selkeää viestintästrategiaa siirtääkseni tietoa, sekoitan erilaisia viestintätapoja, lähetän opiskelijoille tehokkaita viestejä tehokkailla tavoilla.


MM4.10: Kykenen kirjoittamaan digitaalisia viestejä, jotka noudattavat verkkoviestinnän netikettiä.


Skip to content