MODUŁ 4 - Samoocena

Facylitator potrafi budować wysokiej jakości komunikację w relacjach z uczniami i między nimi, aby otwierać i zachęcać do interakcji oraz dobrej nauki / pracy online. Wykazuje się umiejętnościami psychospołecznymi i komunikacyjnymi, aby utrzymać stan dobrego samopoczucia psychicznego, aby komunikować się i wchodzić w interakcje z innymi w adaptacyjny i wspierający, pozytywny sposób. Rozumie siebie i innych oraz odpowiednio reaguje / zachowuje się w celu budowania wysokiej jakości interakcji i komunikacji.

Uprzejmie prosimy o samoocenę wskazanych 6 kluczowych kompetencji za pomocą 5-punktowej skali:

    • 0: Brak (nie mam rozwiniętych kompetencji; nie jestem przeszkolony)
    • 1: Podstawowy (mam rozwinięte kompetencje poniżej zadowalającego poziomu; nie mam kwalifikacji do samodzielnego działania)
    • 2: Satysfakcjonujący (mam rozwinięte kompetencje w stopniu zadowalającym, ale nadal możliwa jest poprawa; mogę działać samodzielnie, a ewentualne problemy mogą wystąpić tylko w nietypowych sytuacjach)
    • 3: Optymalny (mam optymalnie rozwinięte kompetencje, ponieważ działam samodzielnie nawet w nietypowych sytuacjach; pracuję na poziomie automatyzmu)
    • 4: Doskonały (mam w pełni rozwinięte kompetencje; jestem przykładem dla innych podczas wdrażania, potrafię przekazywać im wiedzę)

MM4.1: Potrafisz dokonać autorefleksji nad własnymi myślami, emocjami i zachowaniem, określając własne funkcjonowanie w komunikacji z innymi.


MM4.2: Stosujesz strategie i techniki radzenia sobie ze stresem w celu łagodzenia własnych uczuć, myśli i zachowań, aby samodzielnie zarządzać własnym funkcjonowaniem w interakcji z innymi.


MM4.3: Wzbudzasz zainteresowanie opiniami, potrzebami i uczuciami uczniów poprzez aktywne słuchanie ich, zadawanie pytań, przyjmowanie ich perspektywy itp. w cyfrowym procesie uczenia się twarzą w twarz.


MM4.4: Zarządzasz i zachęcasz uczniów do zarządzania interakcjami społecznymi i komunikacją poprzez używanie wspierających, motywujących stwierdzeń i pytań.


MM4.5: Aktywnie słuchasz w komunikacji z innymi przy użyciu technik aktywnego słuchania.


MM4.6: Stosujesz asertywny styl komunikacji z wykorzystaniem technik asertywnych.


MM4.7: Tworzysz i przekazujesz wysokiej jakości konstruktywne informacje zwrotne w komunikacji z innymi w sposób oszczędzający czas.


MM4.8: Stosujesz prewencyjne zasady zarządzania konfliktami w celu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w procesie uczenia się online.


MM4.9: Komunikujesz się za pomocą jasnej strategii komunikacyjnej w celu przekazywania informacji za pomocą różnych trybów komunikacji, aby skutecznie przekazywać wiadomości uczniom.


MM4.10: Potrafisz tworzyć i ćwiczyć pisemne wiadomości cyfrowe zgodnie z netykietą dotyczącą komunikacji online.


Skip to content