FaVETProjekt

Modul 5 - Ocenjevanje

Fasilitator izvaja deljeno vodenje v spletnem učnem procesu, kjer se moč in vpliv delita z vsemi učenci. Motivira zavzetost za dejanja vsakogar in daje vsakomur možnost, da prevzame pobudo, prispeva k učnemu napredku in izvaja vodstvena dejanja. Sposoben je dati učencem večjo avtonomijo in odgovornost za delo ter povezuje, združuje vse učence pri sprejemanju odločitev. Naslavlja potenciale učencev in podpira učence, da postanejo aktivni ter dragoceni člani tima.

Prosimo vas, da identificiranih 6 ključnih kompetenc ocenite s 5-stopenjsko samo-ocenjevalno lestvico:

    • 0: Nerazvito (nimam razvitega elementa kompetence; nisem usposobljen)

 

    • 1: Osnovno (element kompetence sem razvil na zadovoljivi ravni; nisem usposobljen za samostojno delovanje)

 

    • 2: Zadovoljivo (element kompetence sem zadovoljivo razvil, možne so še izboljšave; znam izvajati samostojno, zapleti so možni le v neobičajnih situacijah)

 

    • 3: Optimalno (element kompetence imam optimalno razvit, saj tudi v neobičajnih situacijah nastopam samostojno; delam na ravni avtomatizma)

 

    • 4: Odlično (imam popolnoma razvit element kompetence; pri izvajanju sem zgled drugim, znam prenašati znanje nanje)

MM5.1: Razumem bistvo deljenega stila vodenja.


MM5.2: Poznam bistvene razlike med deljenim in tradicionalnim stilom vodenjem.


MM5.3: Prepoznam in razumem skupne točke deljenega in porazdeljenega vodenja.


MM5.4: Predstavim prednosti deljenega stila vodenja.


MM5.5: Predstavim slabosti deljenega stila vodenja.


MM5.6: Prepoznam glavne težave, s katerimi se je treba soočiti pri poskusu uvedbe deljenega stila vodenja v spletnem učnem procesu.


MM5.7: Rešujem izzive delovnega okolja na daljavo za doseganje boljše učinkovitosti timov in organizacij.


MM5.8: Utemeljim trajnost koncepta deljenega stila vodenja.


MM5.9: Pojasnim, kako se avtoriteta, moč in odgovornost dojemajo v konceptu deljenega vodenja in kako jih je potrebno pravilno izvajati za učinkovitost timov in organizacij.


MM5.10: Uvajam koncept deljenega stila vodenja ob upoštevanju smernic in nasvetov primerov dobrih praks in študij primerov.


Skip to content