Moduuli 5 - Itsearviointi

Opettaja kykenee toteuttamaan jaettua johtajuutta verkko-opetus- ja -oppimisprosesseissa, joissa valta ja vaikutusvalta jaetaan kaikkien opiskelijoiden kesken. Motivoi kaikkien sitoutumista toimintaan ja antaa kaikille mahdollisuuden tehdä aloitteita, myötävaikuttaa oppimisen edistymiseen ja toimia johtajana. Kykenee antamaan opiskelijoille enemmän autonomiaa ja vastuuta työskentelystä ja osallistaa kaikki opiskelijat päätöksentekoon. Osoittaa opiskelijoiden vahvuudet/potiantiaalit ja tukee opiskelijoita tulemaan aktiivisiksi ja arvokkaiksi tiimin jäseniksi.

Pyydämme sinua arvioimaan kuutta päätaitoa käyttämällä 5-portaista itsearviointiasteikkoa:

    • 0: Alikehittynyt(Minulla ei ole tätä taitoa; en ole saanut koulutusta)
    • 1: Perus (Taitoni on alle tyydyttävällä tasolla; en kykene toimimaan itsenäisesti)
    • 2: Tyydyttävä (Taitoni on tyydyttävä, lisäkehitys on mahdollista; pystyn toteuttamaan itsenäisesti, hankaluuksia on vain epätavallisissa tilanteissa)
    • 3: Optimaalinen (Taitoni on optimaalinen, toimin itsenäisesti jopa epätavallisissa tilanteissa; työskentelen automaattisella tasolla)
    • 4: Täydellinen (Taitoni on täysin kehittynyt; toimin esimerkkinä muille, voin siirtää tietoa heille)

MM5.1: Ymmärrän jaetun johtajuustyylin tärkeät piirteet.


MM5.2: Tunnistan tärkeät erot jaetun ja perinteisen johtajuuden välillä.


MM5.3: Tunnistan ja ymmärrän Shared Leadership- ja Distributed Leadership- käsitteiden yhteiset piirteet.


MM5.4: Tunnen jaetun johtajuuden käsitteen hyvät puolet.


MM5.5: Tunnen jaetun johtajuuden käsitteen huonot puolet.


MM5.6: Tunnistan, mitkä ovat pääasialliset haasteet, kun jaettua johtajuutta toteutetaan verkossa.


MM5.7: Kykenen tehokkaasti vastaamaan etätyöympäristön haasteisiin parantaakseni tiimien ja organisaatioiden suorituskykyä.


MM5.8: Osaan perustella, miksi jaettu johtajuus on pysyvä käsite.


MM5.9: Osaan selittää, kuinka auktoriteetti, valta ja vastuu ymmärretään jaetussa johtajuudessa ja kuinka näitä kolmea asiaa pitäisi asianmukaisesti toteuttaa tiimien ja organisaatioiden tehokkuuden saavuttamiseksi.


MM5.10: Osaan toteuttaa jaettua johtajuutta seuraamalla hyvien käytännön esimerkkien ja esimerkkitapausten ohjeita ja vinkkejä.


Skip to content